Настоящите "Общи условия" уреждат взаимоотношенията между "Тедка Шведка” ЕООД от една страна и потребителите на електронни (интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн Dollandcat.com (наричан за краткост сайт). Тези условия обвързват всички потребители, които с маркирането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на Dollandcat.com (с изключение на линка към настроящите "Общи условия") се съгласява, изцяло приемат и се задължават да спазват тези "Общи условия".

Тедка Шведка ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес на управление:

гр. Бургас, ул. "Любен Каравелов" №12, ПК 8000; ЕИК по БУЛСТАТ: 201331005; ДДС BG201331005

Тедка Шведка ЕООД  си запазва  правото периодично да преразглежда и изменя настоящите Общи условия. 

В момента, в който посещавате или поръчвате стоки от Уебсайта, Вие се съгласявате с Общите условия.

Ако имате въпроси относно Уебсайта, моля свържете се с нас на 056/811081 или на имейл office@dollandcat.com

ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВЪНШНИ ВРЪЗКИ
Онлайн страниците на Уебсайта dollandcat.com може да съдържат връзки към други сайтове в Интернет. Тедка Шведка ЕООД изрично заявява, че няма влияние върху оформлението или съдържанието на свързаните страници. Ето защо Тедка Шведка ЕООД се разграничава от съдържанието на свързаните страници на трети страни. Този отказ важи за всички показвани връзки и за цялото съдържание на страниците, към които водят връзките.

ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ДАННИТЕ
Личните данни които предоставяте на Dollandcat.com ще бъдат използвани единствено и само във връзка в обслужването Ви като клиент – за обработка и доставка на поръчката, осъществяването на връзка с Вас и доставяне на информация под формата на информационен бюлетин (абонаментът за който можете да отмените по всяко време). Dollandcat.com Ви гарантира че личните Ви данни няма да бъдат предоставяни на трети лица или използвани за цели различни от гореупоменатите.