Общи условия
Настоящите "Общи условия" уреждат взаимоотношенията между "Тедка Шведка” ЕООД от една страна и потребителите на електронни (интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн Dollandcat.com (наричан за краткост сайт). Тези условия обвързват всички потребители, които с маркирането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на Dollandcat.com (с изключение на линка към настроящите "Общи условия") се съгласява, изцяло приемат и се задължават да спазват тези "Общи условия".

Тедка Шведка ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес на управление:

гр. Бургас, ул. "Любен Каравелов" №12, ПК 8000; ЕИК по БУЛСТАТ: 201331005; ДДС BG201331005

РЕГИСТРАЦИЯ

Можете да поръчате от Dollandcat.com като гост или като регистриран потребител.

За да се регистрирате трябва да изберете уникално потребителско име и парола, както и да посочите адрес за доставка, име и фамилия, e-mail, телефон(и) за връзка, при което Вашите данни ще бъдат запаметени в нашата система. След успешна регистрация и съхраняване на Вашите данни в системата, при всяка нова поръчка Вие ще имате възможност да промените адреса за доставка и личните си данни, както и да посочите Ваш представител, който да приеме поръчката – ако това е необходимо. При маркиране на полето "Съгласен съм с "Общите условия"”, Вие правите електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което потвърждавате че сте запознат и приемате настоящите условия.

ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ДАННИТЕ

Личните данни които предоставяте на Dollandcat.com ще бъдат използвани единствено и само във връзка в обслужването Ви като клиент – за обработка и доставка на поръчката, осъществяването на връзка с Вас и доставяне на информация под формата на информационен бюлетин (абонаментът за който можете да отмените по всяко време). Dollandcat.com Ви гарантира че личните Ви данни няма да бъдат предоставяни на трети лица или изпозлвани за цели различни от гореупоменатите.
Новини и промоции по e-mail
Вашият e-mail: